Jätevesi

Haja-alueen jätevesien käsittelyyn liittyvä viimeisin versio lainsäädännöstä saatiin voimaan 3.4.2017.
Lainsäädäntöä yksinkertaistettiin ja osa kiinteistöistä vapautettiin jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta määräaikaan mennessä. Lisätietoa löytyy ympäristöministeriön tiedotteesta.

Itse asetus löytyy linkistä: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Muistutus jätevesijärjestelmää hankkiville
Jätevesien käsittelylaitteiden markkinat kasvavat hieman muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen Tämän vuoksi alalla alkaa olla jälleen kaikenlaista yrittäjää. Järjestelmää valittaessa kannattaa hieman miettiä miten juuri tämä ylistetty ja kehuttu järjestelmä eroaa muista vastaavista. Suurimmassa osassa kohteita löytyy useita keskenään tasaisesti kilpailevia järjestelmiä. Valinta näiden välillä voi olla vaikeaa ja useassa tapauksessa kaikki vaihtoehdot ovat oikeita valintoja. Eli ennen järjestelmän valintaa kannattaa tutustua myös muihin vaihtoehtoihin.

Jätevesisuunnitelma
Kiinteistöllä muodostuvaa jätevettä voidaan käsitellä monella eri tavalla.
Kaikki menetelmät eivät sovellu jokaiselle kiinteistölle, vaan niissä on omat rajoituksensa.

Alla olevassa listassa on mainittu tavallisimmat käsittelymenetelmät
· Saostuskaivo + Maahan imeytys
· Saostuskaivo + Maasuodatus
· Laitepuhdistamot
· Maaperäkäsittelyssä tarvitaan lisäksi usein umpisäiliö WC-vesille
Järjestelmän valintaan vaikuttaa mm tontin koko ja sijainti sekä käyttäjän kiinnostus järjestelmän hoitamiseen.
Yksinkertaisimmillaan suunnitelma on pino paperia, mikä tarvitaan rakennusluvan saamiseksi.
Tässäkin tapauksessa pätee vanha sanonta: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

Suunnitteluvaiheessa vaikutetaan mm seuraaviin asioihin:
-Rakennus- ja käyttökustannukset
-Käytön helppous / yksinkertaisuus
-Toimintavarmuus
-Puhdistusteho => Haju ym haitat
-Käsittelyjärjestelmän vaatima tila ja sijainti tontilla

Hyvällä suunnittelulla voidaan välttää turhat yllätykset rakennusvaiheessa.
Tälläisiä ikäviä yllätyksiä voivat olla mm
-Maaperä ei sovellukaan valitulle käsittelymenetelmälle
-Tontin korkeussuhteet vaativat kallion louhintaa tai turhia pumppauksia

Suunnitelma sisältää mm
-Rakennusselostuksen
-selvityksen mitoituksesta
-tietoa järjestelmän toiminnasta sekä huollosta
-viranomaisia varten arvion saavutettavasta puhdistustehosta ja ympäristökuormituksesta

Jos saat valmiin jätevesiratkaisun, suunnitelmasta puhumattakaan, ilman että suunnittelija käy paikanpäällä, pitäisi ”hälytyskellojen soida”. Tällöin on vaarana, että järjestelmä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla tai kiinteistölle ja sen käyttäjille sopisi paremmin jokin muu ratkaisu.

Linkkejä

Tässä on linkkejä laitevalmistajien/maahantuojien sivuille

          

 

   

Puolueetonta tietoa laitteiden toiminnasta löytyy mm seuraavilta sivustoilta

Syken puhdistamosivusto

 

Kuivakäymälä-osaamista