Vesiliikenteen palvelut

Palvelut
Tilapäiset miehistö / päällikkö -tehtävät kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla.
Alusten vesitse tapahtuvat siirrot

Tiedot ja taidot
TUTKINNOT
1992 Vuokraveneen kuljettajan kirja / Merenkulkulaitos
1992 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja / Merenkulkulaitos
1998 Saaristomerenkulku / Suomen Navigaatioliitto
1998 Rannikkomerenkulku / Suomen Navigaatioliitto
1998 Rajoitettu radiopuhelimen hoitajan pätevyys (meri-VHF)
2003 Kuljettajan kirja / Merenkulkulaitos

HARRASTUKSET
Vapaaehtoinen meripelastustoiminta (SMPS Pirkanmaa)
Miehistö 1994-
Vuoropäällikkö 1997-

Linkkejä

http://facebook meripelastus pirkanmaa